DIVIDEN KOPERASI RAKYAT SEMAKIN MENINGKAT

DIVIDEN KOPERASI RAKYAT KELANTAN SEPANJANG PENUBUHAN

KRK dilihat semakin stabil dan berdaya saing saban tahun. Ini terbukti dengan pendapatan dan keuntungan KRK yang semakin meningkat walaupun hanya melabur di dalam tiga cawangan arrahn. Dengan penambahan dua lagi cawangan arrahn yang sudah beroperasi selama lebih sepuluh tahun dan sudah lama mendapat keuntungan, peluang untuk KRK mendapat keuntungan dan seterusnya dividen yang lebih tinggi kepada ahli juga semakin meningkat. Adalah dianggarkan KRK mampu mencapai dividen sebanyak 10-11% di dalam beberapa tahun akan datang.