AR-RAHN

RINGKASAN AR-RAHN : Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan (PKINK) melalui anak syarikatnya, Permodalan Kelantan Berhad (PKB) telah menubuhkan Ar-Rahn pada 12 Mac 1992 sebagai institusi gadaian islam pertama di Malaysia dalam memenuhi tuntutan syariah. Kini Ar-rahn telah mempunyai 32 cawangan di seluruh negara termasuk 3 cawangan di Sabah dan cawangan usahasama yang menawarkan konsep perkhidmatan yang Adil, Telus, Mudah kepada pelanggan. Kini cawangannya telah bertambah semakin banyak. Sejarah telah tercipta pada tahun 2011 dimana KRKB telah ditubuhkan dan diperkenankan untuk menjalankan usahasama/join venture bersama Permodalan Kelantan Berhad. Rakyat Kelantan berpeluang untuk melabur dan mempunyai syer di dalam bisnes yang dimiliki oleh kerajaan negeri, dan diberikan pulangan dalam bentuk dividen setiap tahun. Koperasi Rakyat Kelantan adalah satu satunya koperasi yang ditubuhkan untuk rakyat Kelantan dan dijamin oleh kerajaan negeri.