Terhenti Menjadi Anggota

Home Keanggotaan Terhenti Menjadi Anggota

Keanggotaan seseorang anggota terhenti atas sebab berikut :

Meninggal Dunia

Anggota yang telah meninggal dunia akan terhenti secara automatik dan semua pelaburannya akan diserahkan kepada penama mengikut borang penama yang telah didaftarkan.

Menarik Diri

Anggota yang menarik diri daripada menjadi ahli koperasi akan terhenti secara automatik.

Dibuang

Anggota yang dibuang atas sebab-sebab tertentu seperti politik dan jenayah akan terhenti serta merta keanggotaan.

Tidak Memenuhi Syarat

Gagal menjelaskan syer minimum menurut undang-undang kecil 54.