Profil Koperasi

Home Profil Koperasi
icon

Visi

“Merakyatkan Koperasi Melalui Perniagaan Ar-Rahn”

Icon

Misi

“Mengembangkan Perniagaan Ar-Rahn ke Seluruh Negara dan Peringkat Global”

Moto

“Dari Rakyat Kepada Rakyat”

Pelaburan Berlandaskan Syariah

"Dari Rakyat Kepada Rakyat"

  • Ditubuhkan Pada 21 Januari 2011
  • Dilancarkan Oleh Tuan Guru Dato’
    Bentara Setia Haji Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat
  • Diluluskan Oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) Pada 4 Mei 2011
  • Mengadakan Usahasama Dan Francais Ar-Rahn Dengan Permodalan Kelantan Berhad

No.Pendaftaran : D-4-0527
Tarikh Penubuhan : 21 Januari 2011
Alamat Berdaftar : Koperasi Rakyat Kelantan Berhad PT 448, Tingkat 2,
Jalan Kuala Krai, Batu 3, Wakaf Che Yeh, 15150, Bharu Kelantan.
No Telefon : 09-7414332,09-7432281, No Faks : 09-7432280,
Email : admin@krk.com.my

Keistimewaan

Pulangan Dividen Yang Kompetatif Berbanding Amanah Saham Yang Lain
Risiko Perniagaan Yang Minima
Kumpulan Pengurusan Yang Profesional
Perniagaan Berlandaskan Syariah Islam
Saham Minima Rm500
Mempunyai Sistem Pernama
Maksima Pelaburan Sehingga Mencecah RM3 Juta (20% Daripada Jumlah Pelaburan)