Terma & Syarat Utama

  • Berumur 18 tahun ke atas.

 

  • Seluruh rakyat Kelantan walau di mana berada.

 

  • Bermastautin tidak kurang 5 tahun di Kelantan.

 

  • Anak yang Ibu atau bapanya dilahirkan di Kelantan.

 

  • Bekerja di Kelantan sekurang-kurangnya 2 tahun berterusan (surat pengesahan majikan).

 

  • Tidak disabitkan dengan kesalahan undang-undang.

 

Leave a Reply

+