Program Francais

KRKB akan menjadi francaisi Ar-Rahn kepada PKB (francaisor)  tertakluk kepada syarat-syarat dan terma-terma yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak.

Pada tahun 1 Mei 2018, telah tertubuh Ar-Rahn pertama KRK bertempat di Kawasan Komersial Pasar Cabang Tiga, Losong, Kuala Terengganu, melalui sistem francaisi ini dimana cawangan ini adalah hak milik penuh KRK. Ahli-ahli berpeluang untuk menjadi sebahagian pelabur di dalam projek ini dimana saham permulaan bermula pada RM3000.00

Leave a Reply

+