Ringkasan Ar-Rahn

rx online

Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan (PKINK) melalui anak syarikatnya, Permodalan Kelantan Berhad (PKB) telah menubuhkan Ar-Rahn pada 12 Mac 1992 sebagai institusi gadaian islam pertama di Malaysia dalam memenuhi tuntutan syariah

Kini Ar-rahn telah mempunyai 32 cawangan di seluruh negara, beberapa cawangan francais di Kelantan, Selangor, Terengganu , Sabah dan cawangan-cawangan usahasama yang menawarkan konsep perkhidmatan yang Adil, Telus, Mudah kepada pelanggan.

Leave a Reply

+