can u mix lortab and tramadol tramadol 50 mg tramadol drug side effects

soma enterprise pune soma online buy soma bringer

a soma dos protons eletrons e neutrons do atomo 2x 2 buy soma purchase soma Huntsville

ambien 5mg doesn't work buy ambien online order ambien Rialto

rescue remedy and xanax buy xanax orange circle pill xanax

tramadol hydrochloride sleeping pill order tramadol tramadol penicillin allergy

can i take ambien while ttc buy ambien online buy ambient energy orb

non narcotic xanax bars buy xanax xanax g3719 mg

beating tramadol tramadol 50 what drug category is tramadol in

order zolpidem Elizabeth buy ambien does ambien cause gas

Kumpulan Pengurusan

MIMI SUZIANA BINTI MOHD AZMI

Berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer dari Universiti Putra Malaysia tahun 2001.  Mula berkhidmat di Infra Quest Sdn. Bhd. Sebagai Eksekutif Operasi sehingga tahun 2002 sebelum berkhidmat sebagai System Analyst di Knowledge Streams Sdn. Bhd.    Berjawatan Programmer di LMS Unit, OUM pada tahun 2004 dan Penolong Pengurus Cawangan di Cosplus Accessories Sdn. Bhd. Sehingga tahun 2006.  Seterusnya kini bertugas sebagai Pengurus Pelaburan Koperasi Rakyat Kelantan Berhad.

AHMAD MUSTAQEM BIN SHAMSUDIN

Diploma dalam as-Syariah Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra , KIAS. Mempunyai pengalaman bekerja dengan TGS AND PARTNERS sebagai “Credit Controller” pada 2011. Sekarag berkhidmat sebagai Pegawai Pemasaran di Koperasi Rakyat Kelantan Berhad.

SITI SYAHIRAH BT MOHD ZARI

Ijazah Sarjana Muda Pengurusan dan Pentadbiran ( Kepujian ) Kewangan ( 2014). Mempunyai pengalaman bekerja dengan Syarikat Perabot Zulkarnain sebagai akauntan bermula pada pertengahan tahun 2014. sekarang ini berkhidmat sebagai Pembantu Akaun di Koperasi Rakyat Kelantan Berhad.