valium vs propranolol valium medication what does the high of valium feel like

soma enterprise pune soma online buy soma bringer

non narcotic xanax bars buy xanax xanax g3719 mg

is it okay to take melatonin with ambien buy ambien online how to not blackout on ambien

feel high on ambien buy ambien online can you take ambien while trying to get pregnant

replacement drug for valium diazepam 5mg valium Nebraska

does ambien help with nightmares buy ambien online can u take ambien and melatonin together

can tramadol cause euphoria buy tramadol online what does tramadol have in them

how long does xanax detectable in urine xanax for sale how many footballs are in a bar of xanax

known birth defects from xanax alprazolam price desmame xanax

Kumpulan Pengurusan

MIMI SUZIANA BINTI MOHD AZMI

Berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer dari Universiti Putra Malaysia tahun 2001.  Mula berkhidmat di Infra Quest Sdn. Bhd. Sebagai Eksekutif Operasi sehingga tahun 2002 sebelum berkhidmat sebagai System Analyst di Knowledge Streams Sdn. Bhd.    Berjawatan Programmer di LMS Unit, OUM pada tahun 2004 dan Penolong Pengurus Cawangan di Cosplus Accessories Sdn. Bhd. Sehingga tahun 2006.  Seterusnya kini bertugas sebagai Pengurus Pelaburan Koperasi Rakyat Kelantan Berhad.

AHMAD MUSTAQEM BIN SHAMSUDIN

Diploma dalam as-Syariah Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra , KIAS. Mempunyai pengalaman bekerja dengan TGS AND PARTNERS sebagai “Credit Controller” pada 2011. Sekarag berkhidmat sebagai Pegawai Pemasaran di Koperasi Rakyat Kelantan Berhad.

SITI SYAHIRAH BT MOHD ZARI

Ijazah Sarjana Muda Pengurusan dan Pentadbiran ( Kepujian ) Kewangan ( 2014). Mempunyai pengalaman bekerja dengan Syarikat Perabot Zulkarnain sebagai akauntan bermula pada pertengahan tahun 2014. sekarang ini berkhidmat sebagai Pembantu Akaun di Koperasi Rakyat Kelantan Berhad.