rescue remedy and xanax buy xanax orange circle pill xanax

buy ambien Tampa buy ambien online ambien and lamictal together

purchase valium Long Beach buy vallium online dj valium go right for 2004

exercicios de soma de matrizes resolvidos soma online a soma dos seis primeiros termos da pg

tramadol hydrochloride sleeping pill order tramadol tramadol penicillin allergy

aura soma pomander gelb buy soma soma devlet hastanesi genel cerrahi doktorları

order ambien from mexico zolpidem 10 mg ambien kaiser

is xanax a synthetic drug generic xanax when you need xanax

valium buy Norwalk buy valium valium by mail order

highest safe dosage of ambien ambien pill ambien hypoxia

Kumpulan Pengurusan

MIMI SUZIANA BINTI MOHD AZMI

Berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer dari Universiti Putra Malaysia tahun 2001.  Mula berkhidmat di Infra Quest Sdn. Bhd. Sebagai Eksekutif Operasi sehingga tahun 2002 sebelum berkhidmat sebagai System Analyst di Knowledge Streams Sdn. Bhd.    Berjawatan Programmer di LMS Unit, OUM pada tahun 2004 dan Penolong Pengurus Cawangan di Cosplus Accessories Sdn. Bhd. Sehingga tahun 2006.  Seterusnya kini bertugas sebagai Pengurus Pelaburan Koperasi Rakyat Kelantan Berhad.

AHMAD MUSTAQEM BIN SHAMSUDIN

Diploma dalam as-Syariah Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra , KIAS. Mempunyai pengalaman bekerja dengan TGS AND PARTNERS sebagai “Credit Controller” pada 2011. Sekarag berkhidmat sebagai Pegawai Pemasaran di Koperasi Rakyat Kelantan Berhad.

SITI SYAHIRAH BT MOHD ZARI

Ijazah Sarjana Muda Pengurusan dan Pentadbiran ( Kepujian ) Kewangan ( 2014). Mempunyai pengalaman bekerja dengan Syarikat Perabot Zulkarnain sebagai akauntan bermula pada pertengahan tahun 2014. sekarang ini berkhidmat sebagai Pembantu Akaun di Koperasi Rakyat Kelantan Berhad.