phentermine and south beach diet phentermine 37.5mg phentermine ft. lauderdale

order ambien from mexico zolpidem 10 mg ambien kaiser

non narcotic xanax bars buy xanax xanax g3719 mg

ragnvald soma rapid wien buy soma corso aura soma milano

is it okay to take melatonin with ambien buy ambien online how to not blackout on ambien

xanax and hunger xanax no prescription yellow pill xanax bar

can you mix ambien and lexapro buy ambien online zolpidem Oklahoma

xanax Fullerton buy xanax online is xanax good for performance anxiety

valium anxiety medicine valium without prescription fibromyalgia and valium

tramadol dementia tramadol overnight shipping how much tramadol for 50 pound dog

Kumpulan Pengurusan

MIMI SUZIANA BINTI MOHD AZMI

Berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer dari Universiti Putra Malaysia tahun 2001.  Mula berkhidmat di Infra Quest Sdn. Bhd. Sebagai Eksekutif Operasi sehingga tahun 2002 sebelum berkhidmat sebagai System Analyst di Knowledge Streams Sdn. Bhd.    Berjawatan Programmer di LMS Unit, OUM pada tahun 2004 dan Penolong Pengurus Cawangan di Cosplus Accessories Sdn. Bhd. Sehingga tahun 2006.  Seterusnya kini bertugas sebagai Pengurus Pelaburan Koperasi Rakyat Kelantan Berhad.

AHMAD MUSTAQEM BIN SHAMSUDIN

Diploma dalam as-Syariah Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra , KIAS. Mempunyai pengalaman bekerja dengan TGS AND PARTNERS sebagai “Credit Controller” pada 2011. Sekarag berkhidmat sebagai Pegawai Pemasaran di Koperasi Rakyat Kelantan Berhad.

SITI SYAHIRAH BT MOHD ZARI

Ijazah Sarjana Muda Pengurusan dan Pentadbiran ( Kepujian ) Kewangan ( 2014). Mempunyai pengalaman bekerja dengan Syarikat Perabot Zulkarnain sebagai akauntan bermula pada pertengahan tahun 2014. sekarang ini berkhidmat sebagai Pembantu Akaun di Koperasi Rakyat Kelantan Berhad.