phentermine and south beach diet phentermine 37.5mg phentermine ft. lauderdale

rescue remedy and xanax buy xanax orange circle pill xanax

can tramadol cause euphoria buy tramadol online what does tramadol have in them

ambien 5mg doesn't work buy ambien online order ambien Rialto

tramadol hydrochloride capsules ip buy tramadol online no prescription overnight employment drug testing tramadol

valium anxiety medicine valium without prescription fibromyalgia and valium

zolpidem buy Carrollton buy ambien online get zolpidem Austin

is xanax a synthetic drug generic xanax when you need xanax

como podemos ayudar a cuidar el medio ambiente wikipedia ambien drug what happens if you take ambien after drinking alcohol

non narcotic xanax bars buy xanax xanax g3719 mg

Kumpulan Pengurusan

MIMI SUZIANA BINTI MOHD AZMI

Berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer dari Universiti Putra Malaysia tahun 2001.  Mula berkhidmat di Infra Quest Sdn. Bhd. Sebagai Eksekutif Operasi sehingga tahun 2002 sebelum berkhidmat sebagai System Analyst di Knowledge Streams Sdn. Bhd.    Berjawatan Programmer di LMS Unit, OUM pada tahun 2004 dan Penolong Pengurus Cawangan di Cosplus Accessories Sdn. Bhd. Sehingga tahun 2006.  Seterusnya kini bertugas sebagai Pengurus Pelaburan Koperasi Rakyat Kelantan Berhad.

AHMAD MUSTAQEM BIN SHAMSUDIN

Diploma dalam as-Syariah Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra , KIAS. Mempunyai pengalaman bekerja dengan TGS AND PARTNERS sebagai “Credit Controller” pada 2011. Sekarag berkhidmat sebagai Pegawai Pemasaran di Koperasi Rakyat Kelantan Berhad.

SITI SYAHIRAH BT MOHD ZARI

Ijazah Sarjana Muda Pengurusan dan Pentadbiran ( Kepujian ) Kewangan ( 2014). Mempunyai pengalaman bekerja dengan Syarikat Perabot Zulkarnain sebagai akauntan bermula pada pertengahan tahun 2014. sekarang ini berkhidmat sebagai Pembantu Akaun di Koperasi Rakyat Kelantan Berhad.