Objektif Penubuhan

1. Menggalakkan penyertaan rakyat dalam perniagaan Ar-Rahn dengan tujuan untuk meningkatkan taraf sosioekonomi.

2. Mendidik masyarakat melabur dan menabung dengan bijak dan  berhemah.

3. Mengembangkan perniagaan melalui pemilikan rangkaian Ar-Rahn yang menyeluruh.

4. Menjadikan KRK satu pusat pelaburan yang mampu bersaing dan memberikan dividen yang lebih tinggi dari pusat pelaburan yang lain.

5. Menjadikan KRK sebagai wakil negeri Kelantan dalam bidang pelaburan rakyat.

Leave a Reply